Otoci.net

Sri13112019

Zadnje dodano:13.11.19

Back Nalazite se ovdje: Početna Događaji Smeće uskoro više neće biti deponirano na Lošinju?

Smeće uskoro više neće biti deponirano na Lošinju?

Za četiri do pet mjeseci, trebalo bi prestati deponiranje novog otpada iz domaćinstva na postojećem smetlištu na predjelu Kalvarija-Skracina na periferiji Malog Lošinja.

Potpisan je ugovor između javnog poduzeća "Komunalne usluge Cres-Lošinj" i križevačkog "Radnika", koji će izvesti radove izgradnje pretovarne stanice, odnosno uzlazno-izlaznog područja. Nakon što pretovarna stanica počne s radom, otpad će se iz vozila, s njene gornje razine biti iskrcavan u hidrauličnu prešu na donjoj razini. Potom će otpad biti pregledan uz eventualno izdvajanje određenih vrsta materijala, a nakon toga utovaren u veća vozila, sabijen i onda odvezen s otoka Lošinja, do Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Marišćini.

Lošinjska gradonačelnica Ana Kučić, prisustvujući potpisivanju ugovora, istaknula je da ova pretovarna stanica nije isprva bila predviđena planom stanica u Primorsko-goranskoj županiji, već je to ispregovarano naknadno, da je cilj ovog projekta smanjenje troškova prijevoza otpada, te da je predviđeno zatvaranje postojeće odlagališne plohe.

Uz člana uprave "Radnika" Marija Biljana potpisnik ugovora, direktor "Komunalnih usluga Cres-Lošinj" Neven Kruljac, nazvao je ovaj projekt prekretnicom u životu Lošinja. "Dosad nismo gospodarili otpadom, već smo ga samo bacali u jamu", istaknuo je Kruljac, dodajući da bi postojeći kapaciteti kroz dvije-tri godine postali nedovoljni, da je nastavljeno dosadašnjim načinom odlaganja otpada.

Križevački "Radnik", koji posljednjih godina izvodi velik broj građevinskih radova na Lošinju, izabran je kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave. Radovi su "teški" gotovo 9,5 milijuna kuna bez PDV-a, s tim da pet milijuna dolazi iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 2,5 milijuna ulaže Grad Mali Lošinj. Nadzor će obavljati ured Marija Hofmanna.

Usporedno s ovim poslom, na fond EU "Konkurentnost i kohezija" prijavljena je izgradnja reciklažnog dvorišta s površinom za kontejnere i površinom za balirani otpad (ukupno 1898 kvadratnih metara) - radovi su "teški" 3,3 milijuna kuna. I tim se zahvatom očekuje smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, te povećanje mogućnosti ponovne upotrebe bačenih predmeta ili njihovih dijelova.

Ovom su prilikom najavljene i razne propagadne mjere, poput predavanja, radionica i oglašavanja, kako bi se populariziralo odvojeno prikupljanje otpada.

Na današnji dan.....

13/11/1943

Njemački okupatori u M. Lošinju strijeljali 30-ak partizana, aktivista i rodoljuba, među kojima su bili Mate Vidulić i Giovanni Del Conte

13/11/1943

U Cresu, njemački okupatori priveli vođe narodne vlasti, većina ih je potom ubijena ili odvedena u koncentracijske logore

13/11/1943

Ubijen Mario Martinolić (rođ. 1905. u M. Lošinju), antifašist, po njemu nazvana Osnovna škola