Otoci.net

Sri20112019

Zadnje dodano:20.11.19

Back Nalazite se ovdje: Početna Događaji "Jadrankini" radovi u uvali Čikat izazvali reakciju građanske inicijative

"Jadrankini" radovi u uvali Čikat izazvali reakciju građanske inicijative

Radovi izvedeni proteklih dana u uvali Čikat izazvali su reakcije. Naime, potkraj prošloga i početkom ovog tjedna u uvali su bili radni strojevi, u moru ispred prostora ronilačkog centra i restorana.

Na adrese lošinjske gradonačelnice, te lokalnih medija, od građanske inicijative "Čovjek po mjeri otoka" u subotu je stigao poziv na očitovanje Grada, u kojem je navedeno da se pontoni u uvali Čikat postavljaju nelegalno, i to za marinu Čikat reklamiranu od stranke tvrtke "Jadranka hoteli".

Na ovu temu, iz Grada Malog Lošinja dobili smo odgovor da će biti proučeni svi podaci i dostavljene informacije, te da će biti postupljeno prema zakonskim odredbama i mogućnostima.

UPU: Dozvoljeno privezište za ugostiteljsko-turističku namjenu, nije dozvoljen privez plovilima u kojima gosti borave

Prema Urbanističkom planu uređenja (UPU) Čikata, dostupnom na Web-stranicama Grada, ovaj dio akvatorija uvale Čikat označen je s "PR/B", odnosno kao "privezište u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene". Na tako označenim područjima, prema prostorno-planskoj dokumentaciji, dozvoljeno je privezište - turistička lučica u sklopu zone ugostiteljsko-turističke namjene, za privez sportskih i rekreacijskih brodica korisnika ugostiteljsko-turističke zone Čikat, te turističkog linijskog broda, a nije dozvoljen privez plovilima u kojima gosti borave. Detaljnije, prema UPU-u, na ovom 1,35 ha velikom prostoru, planira se privezište kao "prateća građevina u funkciji građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene, za koji se planira održavanje/rekonstrukcija postojećih čvrstih građevina i postavljanje plutajućih valobrana i pontona za privez". Između ostalog, dalje je još navedeno i da je dozvoljeno rekonstruirati obalnu crtu radi boljih uvjeta priveza i usluge korisnika priveza, kao i da se stabilizacija pontona treba izvesti bez povlačenja stabilizacijskih blokova po morskom dnu, s nužnim izbjegavanjem gustih naselja posidonije - morske trave.

Iz Županijske lučke uprave Mali Lošinj stigao nam je odgovor da taj prostor nije na području njihove nadležnosti.

Nakon tri dana dobili smo i odgovor iz tvrtke "Jadranka hoteli", koja navodi da je ishodila svu potrebnu dokumentaciju od nadležnih tijela i da su svi zahvati i djelatnost temeljeni na tome. "Na predmetnoj lokaciji, 'Jadranka hoteli' je, sukladno namjeni iz prostorno-planske dokumentacije, ugovoru o koncesiji i dozvolama za realizirane projekte-zahvate, ishodilo odgovarajuće rješenje o kategorizaciji (dozvolu za rad) od strane Ministarstva turizma, temeljem kojega uredno obavlja dozvoljenu djelatnost, a što dokazuju i zapisnici o izvršenim kontrolama nadležnih tijela u prethodnom razdoblju", navode u tvrtki.

Kako još navode, ishodili su koncesiju od Primorsko-goranske županije u postupku prijenosa koncesije s prethodnog koncesionara. "Ugovorom o koncesiji predviđena je i odobrena kompletna realizacija privezišta u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom i gospodarsko korištenje istoga. Prethodni koncesionar je sukladno ugovoru o koncesiji i tada važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji izvršio rekonstrukciju mola Stari gat za što su ishođene sve potrebne dozvole. Temeljem ishođene koncesije započeli smo sa svim potrebnim aktivnostima kako bi zatečenu situaciju na lokaciji u svim elementima uskladili s važećim propisima te lokaciju potpuno priveli planiranoj namjeni", kažu u "Jadranka hotelima", tvrtki koja je proteklih dana uklonila dosadašnje pontone, a planira postavljanje novih.

Na današnji dan.....

Na današnji dan nema upisanih događaja!