Rekonstruira se ulaz u sportsku dvoranu

Ovih dana traju radovi na ulazu u lošinjsku sportsku dvoranu, koji dobiva posve novi izgled...

Radove izvodi obrtnik Marko Vidoš iz Vinkovaca, "teški" su 67 tisuća kuna bez PDV-a. Skinut je stari sloj fasade na prednjem dijelu, stavljena je impregnacija, te će se postaviti nova fasada. Napravljena je hidroizolacija na oštećenom dijelu krova ulaza, zamijenjeni su stari prozori, a ispred ulaza dograđena je prostorija kao predulaz. Napravit će se i prilaz za invalidska kolica.

"S obzirom na dotrajalost, bilo je potrebno izvršiti hitnu sanaciju kako korisnike dvorane, prvenstveno djecu, ne bismo doveli u opasnost od ozljeđivanja. Naime, željezna armatura iznad prozora je u potpunosti istrunula i opasno je visjela. Također, već duže vremena prokišnjava krov iznad samog ulaza u dvoranu, što je dovelo do propadanja fasade i unutarnjih zidova. Nadalje, kako je smještaj dvorane takav da su ulazna vrata izložena buri, za vrijeme burnih dana gotovo ih je nemoguće normalno otvoriti i zatvoriti stoga su od intenzivnog udaranja istih popucali temelji ulaznog dijela", izvijestila je Martina Krajina-Mršo, glasnogovornica Grada Malog Lošinja, u čijem je dvorana vlasništvu.