Katamaranom manje putnika

Valbiska - Merag je i u prošloj godini bila najprometnija hrvatska trajektna linija...

Relaciju između otoka Krka i Cresa u 2012. godini prešao je 369.431 putnik, što je gotovo 30 tisuća više nego na liniji Stinica - Mišnjak.

Većina brzobrodskih linija u Hrvatskoj bilježi pad broja putnika, pa je katamaranom od Malog Lošinja preko manjih otoka i Cresa do Rijeke plovilo 11,7 posto manje putnika nego u 2011. godini, stoji u izvještaju Agencije za obalni linijski pomorski promet.