Na simuliranoj vježbi gašen požar u marini

U Cresu je održana vatrogasna vježba, na kojoj su članovi creskog DVD-a, ali i nekoliko kolega s Lošinja, simulirali situaciju požara brodice pri punjenju goriva sa širenjem požara na šumu u blizini benzinske stanice.

Vježba je održana u suradnji s "Vodoopskrbom i odvodnjom Cres-Lošinj", čija je cisterna angažirana, ACI-marinom te benzinskom postajom INA-e.