Na biralište Talijani i Srbi; Bošnjaci i Albanci nisu dali kandidate

Za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina na području Lošinja prijavljena je po jedna lista za srpsku i za talijansku manjinu, dok za bošnjačku i albansku nije bilo zainteresiranih kandidata.

Zajednica Talijana Lošinja prijavila je za izbore za talijansku manjinu petnaestoro kandidata: Mirta Širola (Veli Lošinj), Anna Maria Saganić, Armida Vlašić, Vesna Brkić, Steno Vidulić, Marina Alić, Arlen Abramić Vukotić, Aleksandra Malnar, Antonella Cappelli, Giuseppe Lalić, Lorena Jagnjić (svi iz Malog Lošinja), Sergio Zuclich, Roberto Polonio (obojica iz Osora), David Cavedoni i Martina Kalac (oboje iz Malog Lošinja).

Jedanaestoro kandidata za vijeće srpske manjine predložilo je Srpsko narodno vijeće (SNV), a to su: Andrea Šolaja, Jovo Bojić, Milica Mešić, Milorad Šolaja, Mirjana Popović, Nada Kovačević, Ruža Mišljenović, Sonja Šolaja, Stojan Stanišljević, Tihomir Todorović i Zdravko Todorović - svi s prebivalištem u Malom Lošinju.

Izbori će biti održani u nedjelju, 5. svibnja. Uslijed neprijavljivanja kandidata, izbori za vijeća bošnjačke, odnosno albanske nacionalne manjine neće biti održani.