Iz vaših albuma: Škverić 1908.

Dolazak broda za svako primorsko mjesto predstavlja događaj, barem je tako bilo kroz stoljeća...

Na razglednici iz 1908., u drugom planu vidimo dolazak parobroda u luku Mali Lošinj. Taj događaj privukao je nekoliko stotina građana, koji su se natisnuli na Veloj rivi.

U prvom planu, danas posve neprepoznatljiv Škverić. Današnji tridesetogodišnjaci i stariji još se sjećaju kada je, ispred današnjeg privatnog hotela, završavala linija rive, a obala se nastavljala žalićem, na kojem je bio smješten mali privatni škver, po kojemu je ovaj dio dobio danas najčešće korišteno ime.